Ποιοί είμαστε

Τηλ: 210-5239995, 210-5231612, e-mail: p.kyriakoulias@oiye.gr
Η Αυτόνομη Παρέμβαση Ιδιωτικών Υπαλλήλων είναι η ταξική,ριζοσπαστική, ανεξάρτητη, αυτόνομη και μαχητική συνιστώσα των εργαζομένων που δρα στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και συμμετέχει στη συνδικαλιστική παράταξη Μαχητική Εργατοϋπαλληλική Ταξική Ανατροπή (Μ.Ε.Τ.Α.)

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19/4/2012


Για την ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ στον κλάδο του Εμπορίου


Αναφορικά με το ζήτημα της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργαζομένων στο Εμπόριο, η Ομοσπονδία μας επισημαίνει τα εξής:

1. Η ΟΙΥΕ προσήλθε, μετά από πρόσκληση των εργοδοτικών οργανώσεων ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, σε μια πρώτη συνάντηση – διαβούλευση για το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης της Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ στον κλάδο του Εμπορίου, η οποία εξακολουθεί και ισχύει ως τις 14/2/2013 και δεν έχει καταγγελθεί από την εργοδοτική πλευρά.

2. Κατά τη συνάντηση, οι εργοδότες πρότειναν την επαναδιαπραγμά- τευση και υπογραφή νέας ΣΣΕ στο Εμπόριο και ανέπτυξαν μια σχετική επιχειρηματολογία για την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση που διέρχεται η οικονομία, ο κλάδος και οι εμπορικές επιχειρήσεις. Από τη μια πρότειναν ως αναγκαία μια σχετική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα διαβλέπουν ότι το πετσόκομμα των μισθών δε συνιστά λύση και μια τέτοια εξέλιξη θα έχει καταστροφικές συνέπειες και για τον ίδιο τον κλάδο και ιδίως τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, δεν πρότειναν συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης των αποδοχών, αντίθετα μίλησαν για μια ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και μισθών, που θα εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζόμενους.

3. Η Ομοσπονδία μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το καταστροφικό αντεργατικό πλαίσιο που έχουν θεσμοθετήσει η Κυβέρνηση με την Τρόικα και το οποίο ουσιαστικά εκθεμελιώνει τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με βασικά εργαλεία: α/την κατάργηση της κήρυξής τους ως υποχρεωτικές, β/την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων, γ/την κατάργηση της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ και δ/τη γενικευμένη εκβιαστική επιβολή νέων δυσμενέστερων ατομικών συμβάσεων εργασίας σε βάρος των  εργαζομένων.

4. Μέσα σε αυτές τις έκτακτες, αντεργατικές συνθήκες, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαία για την υπεράσπιση των μισθολογικών και εργασιακών  δικαιωμάτων, η υπογραφή μιας νέας Εθνικής Συμφωνίας Πλαίσιο, για τη συνολική λειτουργία του κλάδου και των εργασιακών σχέσεων σε αυτόν, συστατικό μέρος της οποίας θα είναι και μια νέα Εθνική Κλαδική ΣΣΕ.

5. Κομβικό σημείο για την οποιαδήποτε συμφωνία (και με δεδομένη την κατάργηση του θεσμού κήρυξης των ΣΣΕ ως υποχρεωτικά εφαρμοστέων), αποτελεί η διασφάλιση εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς ότι, η Συλλογική Σύμβαση θα εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις – μέλη τους και θα καλύψει το σύνολο των εργαζομένων στο Εμπόριο. Στην κατεύθυνση αυτή καταθέσαμε και συγκεκριμένες προτάσεις, όπως π.χ. να προσχωρήσουν σε αυτή, με υπογραφή της συμφωνίας, όλες οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις των εμπόρων, αλλά και μεμονωμένες επιχειρήσεις και παράλληλα να υπάρξει σήμανση στις επιχειρήσεις, ώστε να αναδείξουμε και να προβάλουμε αυτές που θα εφαρμόζουν την κλαδική σύμβαση και από κοινού να καλούμε τους καταναλωτές να τις επιλέγουν για να κάνουν τις αγορές τους.

6. Ως προς το ύψος των μισθών, η θέση της ΟΙΥΕ κατά τη συνάντηση ήταν σαφής. Τονίσαμε ότι, η οποιαδήποτε μείωση στις αποδοχές δεν θα προσθέσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ούτε θα αυξήσει τους τζίρους, ενώ αντίθετα μια μείωση των αποδοχών θα οδηγήσει σε ακόμα βαθύτερη ύφεση και θα διαιωνίσει το φαύλο κύκλο που  καταστρέφει το εμπόριο. Επίσης, επισημάναμε ότι, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη χτυπηθεί βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές του πετσοκόμματος των μισθών, της αύξησης της φορολογίας και της επιβολής των κάθε είδους χαρατσιών και για το λόγο αυτό θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα μας για αξιοπρεπείς μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας παρά τις Μνημονιακές επιταγές.

7. Με τα δεδομένα αυτά και με βάση τις προτάσεις των εργοδοτών, η Ομοσπονδία μας θα απευθυνθεί πρώτα από όλα στους εργαζόμενους και στα σωματεία μέλη της και μέσα από ενημερωτικές συσκέψεις και δημοκρατικές διαδικασίες, θα διαμορφώσει τις τελικές της θέσεις για την υπογραφή της Εθνικής Συμφωνίας Πλαίσιο και της Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ.

8. Στόχος μας είναι, μέσα από μια νέα Εθνική Κλαδική Συμφωνία που θα εφαρμοστεί και με δική μας ευθύνη, αλλά και με ευθύνη των εργοδοτών, να επαναθεμελιώσουμε το εργατικό μας δίκαιο και να  επαναπροσδιορίσουμε τους μισθούς μας σε βιώσιμα και αξιοπρεπή επίπεδα, αντιστεκόμενοι στο «δίκαιο» που θέλουν να επιβάλουν (καταπατώντας Σύνταγμα, Νόμους και Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις) οι δανειστές, η κυβέρνηση, ο Μπαρόζο και η Τρόικα.

9. Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα σωματεία και στην Ομοσπονδία και όλοι μαζί να τεθούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα, προκειμένου να υπερασπίσουμε, μέσα στις σημερινές, έκτακτες και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο, το σύνολο των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Για την ΟΙΥΕ

Μετρητής