Ποιοί είμαστε

Τηλ: 210-5239995, 210-5231612, e-mail: p.kyriakoulias@oiye.gr
Η Αυτόνομη Παρέμβαση Ιδιωτικών Υπαλλήλων είναι η ταξική,ριζοσπαστική, ανεξάρτητη, αυτόνομη και μαχητική συνιστώσα των εργαζομένων που δρα στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και συμμετέχει στη συνδικαλιστική παράταξη Μαχητική Εργατοϋπαλληλική Ταξική Ανατροπή (Μ.Ε.Τ.Α.)

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Υπουργείο Εργασίας: Μέτρα ενίσχυσης των εργοδοτών

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Μέτρα ενίσχυσης της εργοδοτικής ευελιξίας και ασυδοσίας και όχι λύση στο πρόβλημα της ανεργίας

Η δέσμη των οκτώ προγραμμάτων / μέτρων «στήριξης» της απασχόλησης, που εξήγγειλε πρόσφατα ο υπουργός Εργασίας, ως «φάρμακο» κατά της ανεργίας, ούτε καινούργια είναι ούτε πρωτότυπη και κυρίως αποτελεσματική.

Πλην του προγράμματος της τετραετούς επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών προς τους εργοδότες, τα υπόλοιπα επτά είναι ακριβώς τα ίδια που είχε εξαγγείλει η προηγούμενη υπουργός με τις ίδιες τυμπανοκρουσίες στις 23 Απριλίου 2009 (και ποτέ δεν υλοποίησε) και είναι αποτυπωμένα στο ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»), εντασσόμενα στις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.

Και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως και αυτή της Ν.Δ., παραμένοντας δέσμια των νεοφιλελεύθερων προσεγγίσεων της Ε.Ε. στην οικονομία και την απασχόληση, επιμένει στην εφαρμογή των αδιέξοδων «ενεργητικών» πολιτικών απασχόλησης. Κατά το νεοφιλελεύθερο πρότυπο, στο επίκεντρο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι η έννοια της «απασχολησιμότητας».
Από την αντίληψη αυτή ξεκινά όλο το πλέγμα ευελιξίας που προωθεί ο νεοφιλελευθερισμός στο πεδίο των ατομικών αλλά και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης: Μισθολογική ευελιξία, ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπονόμευση συλλογικών συμβάσεων, ευέλικτα ωράρια, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, δανεισμός εργαζομένων, υπεργολαβίες.

Μία από τα ίδια

Εξετάζοντας ένα προς ένα τα μέτρα που εξήγγειλε ο Αν. Λοβέρδος, διαπιστώνουμε:

* Πρόγραμμα τετραετούς επιδότησης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών προς τους εργοδότες για να κάνουν προσλήψεις: Η κυβέρνηση επαναφέρει με παραλλαγή την παλαιότερη πρόταση του Γ. Παπανδρέου στο Λαύριο πριν από 5 χρόνια, όπου πρότεινε την τετραετή απασχόληση των νέων χωρίς ασφάλιση. Τη στιγμή που στη χώρα μας, ο εφιάλτης της ανεργίας αποκτά μαζικές διαστάσεις, ξεπερνώντας τα 750.000 εγγεγραμμένα άτομα, η λύση που προτείνει η κυβέρνηση, μόλις και μετά βίας και για μια χρονική στιγμή μπορεί να συμβάλει σε μια οριακή άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας. Το χειρότερο είναι ότι θα υπάρξει μια μετατόπιση της ανεργίας σε μεγαλύτερες ηλικίες και μάλιστα με υψηλό κόστος (750 εκατ. για 4 έτη)

* Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, με έμφαση στους επαπειλούμενους εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας: Πρόκειται για έμμεση επιδότηση (250 εκατ. ευρώ), που γίνεται υπό τον μανδύα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ουσιαστικά η κυβέρνηση ενθαρρύνει, επιβραβεύει και καλύπτει τους εργοδότες να προχωρήσουν σε τριήμερα ή τετραήμερα απασχόλησης επιδοτώντας ουσιαστικά τις επιχειρήσεις με «εκπαιδευτικά επιδόματα», ώστε να καλύψουν μέρος του μισθού των εργαζομένων που χάνεται από την εκβιαστική μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό υλοποιούνται οι προτάσεις Μίχαλου (ΕΒΕΑ) και ΣΕΒ.

* Προγράμματα κοινωνικής / κοινωφελούς εργασίας, με έμφαση στις ομάδες ανέργων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες: Πρόκειται για τα μόνα προγράμματα που επιτρέπει η Ε.Ε. για απασχόληση στον δημόσιο και τον μη -κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας, τα οποία όμως υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη μορφή και τη διάρκεια απασχόλησης, δηλαδή δεν δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας και στοχεύουν κυρίως στην άμβλυνση των ανισοτήτων για όσα άτομα (π.χ. ΑΜΕΑ) δεν μπορούν να βρούν θέση απασχόλησης στην «ελεύθερη» αγορά εργασίας.

* Προγράμματα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης: Πρόκειται για τη γνωστή και πλήρως αποτυχημένη συνταγή Πετραλιά - Βερναδάκη, όπου με πρόσχημα την επιδότηση της εργασίας (και όχι της ανεργίας), παρέχονται πρόσθετες επιχορηγήσεις σε εργοδότες, για να κάνουν προσλήψεις, οι οποίες με τις γνωστές εργοδοτικές πρακτικές της εξώθησης του εργαζόμενου σε παραίτηση, έχουν ως ημερομηνία λήξης την ημερομηνία λήξης της επιχορήγησης και στη συνέχεια νέες προσλήψεις άλλων επιδοτούμενων άνεργων, ώστε να συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος.

* Ειδικά κλαδικά προγράμματα μετατροπής του επιδόματος εποχικής ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση σε κίνητρα για τη διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα:
Μέτρο ανάλογο του προηγούμενου, το οποίο εφάρμοσε για ένα διάστημα η Πετραλιά, επιχορηγώντας και «ικετεύοντας» τους εργοδότες μόνο και μόνο να μην κάνουν απολύσεις!

* Ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια απασχόλησης για περιοχές σε κρίση: Πρόκειται για επαναφορά, με άλλη διατύπωση, των παλαιότερων αποτυχημένων Τοπικών Σύμφωνων Απασχόλησης (ΤΣΑ), τα οποία λειτούργησαν μόνο για την περίοδο επιχορήγησής τους χωρίς να αφήσουν μόνιμες θέσεις εργασίας, διαλύοντας όμως τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αφού οι συμμετέχοντες σε αυτά (ανεξαρτήτως κλάδου και επαγγέλματος) αμείβονταν με την ΕΓΣΣΕ, πιέζοντας συνολικά τις τοπικές οικονομίες για τη μη εφαρμογή των ΣΣΕ.

* Προγράμματα εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια επιδοτούμενης απασχόλησης για τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης: Η δήθεν «δυναμική» σύνδεση απασχόλησης με την πράσινη ανάπτυξη δεν είναι τίποτε άλλο από τα γνωστά προγράμματα κατάρτισης ανέργων, για τα οποία όμως δίνεται στον εργοδότη διπλή επιδότηση: μία επιδότηση για την κατάρτιση (πρακτική άσκηση στην επιχείρηση, δηλαδή δωρεάν εργατικό δυναμικό) και δεύτερη επιδότηση για τυχόν πρόσληψη με τα γνωστά χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της συγκεκριμένης διάρκειας.

* Προγράμματα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης: Πρόκειται για τα γνωστά προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) που επί χρόνια υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και τα οποία γίνονται χωρίς σχεδιασμό ως προς την αγορά εργασίας, ουδέποτε αξιολογούνται και «χρυσώνουν» το χάπι της ανεργίας, χρηματοδοτώντας συνήθως νέους για να αναπτύξουν κατά κανόνα μια θνησιγενή ατομική επιχείρηση σε υπερκορεσμένα επαγγελματικά αντικείμενα (κουρεία-κομμωτήρια, καφετέριες κ.λπ.).

Προδιαγεγραμμένη αποτυχία

Η εμπειρία τόσο άλλων χωρών όσο και της δικής μας έχει αποδείξει ότι όλα αυτά τα προγράμματα έχουν αποτύχει, γεγονός που αποδεικνύεται από τα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, ακόμα και πριν από την οικονομική κρίση. Ως πολιτικές, δεν καλύπτουν το σύνολο των ανέργων, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος αυτών και, κατά συνέπεια, έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα ως προς τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας.

Δεν ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν ως μηχανισμοί ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη διευθέτηση της εργασίας και την υποκατάσταση της κανονικής απασχόλησης από την επιδοτούμενη απασχόληση. Επιπλέον δημιουργούν αποκλεισμούς για όσους εργαζόμενους ή άνεργους δεν είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων, ειδικά δε όσους ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν γενικό και διαρκή χαρακτήρα με σταθερούς κανόνες (οικονομικούς και δικαίου), αλλά διαμορφώνονται και υλοποιούνται ως προγράμματα με συγκεκριμένη (και περιορισμένη) χρηματοδότηση, μικρή χρονική διάρκεια και απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους

Το έργο της παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίτευξης ή μη ποσοτικοποιημένων στόχων των προγραμμάτων δεν υφίσταται καν. Η σημερινή κυβέρνηση (όπως και οι προηγούμενες) αποφεύγει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα επαρκές σύστημα καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας και της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών και προγραμμάτων απασχόλησης. Ο όποιος μηχανισμός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων είναι ανεπαρκέστατος. Υποτίθεται ότι από το 2003 για πρώτη φορά αναπτύχθηκε από την αρμόδια εταιρεία ΠΑΕΠ Α.Ε. (πρώην θυγατρική ΟΑΕΔ και νυν του ΥΠΑΚΠ) το μηχανογραφικό σύστημα ώστε να υπολογίζονται οι δείκτες αξιολόγησης. Μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μόνο μία έκθεση παρουσίασης και αποτίμησης των προγραμμάτων (ΝΕΕ, ΝΘΕ και stage) που αφορά κυρίως το 2002 (με ορισμένα στοιχεία του 2001 και 2003) και αυτή εντασσόμενη σε μια καθαρή προσπάθεια εξωραϊσμού και δικαιολόγησης της κυβερνητικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, και εν μέσω οικονομικής κρίσης, τα τελευταία διαθέσιμα (και εντελώς αποσπασματικά) στοιχεία τόσο για την αγορά εργασίας (π.χ. εξειδικευμένοι δείκτες ανεργίας ανά περιφέρεια, ζήτηση ειδικοτήτων κ.λπ.) όσο και για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων απασχόλησης αναφέρονται στο έτος 2005.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει επίσης τη μεγάλη διαχειριστική αδυναμία εκ μέρους τους ΟΑΕΔ, ο οποίος εξακολουθεί να μην έχει σαφή εικόνα των δεδομένων της αγοράς εργασίας, ούτε να διαθέτει γνώση των χαρακτηριστικών των ανέργων που υποτίθεται πως καταγράφει και εξυπηρετεί.

Επιπρόσθετα, στον ΟΑΕΔ ασκείται και, δικαίως, αυστηρότατη κριτική για γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα διαδικασιών, μη ύπαρξη σταθερού κανονιστικού πλαισίου (προϋποθέσεις, διαδικασία υπαγωγής, λειτουργία υπηρεσιών ΟΑΕΔ) τόσο εκ μέρους των επιχειρήσεων όσο και εκ μέρους των ανέργων.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Προκαλεί αρνητική εντύπωση για μια ακόμη φορά η στάση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ να επιλέγει χαμηλούς τόνους, παρότι οι εργαζόμενοι βιώνουν μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων πολλών χρόνων.
Ενώ αποφασίστηκε, απ’ την ίδια πλειοψηφία η σύγκληση της διοίκησης μέσα σε αυτή την εβδομάδα για προκήρυξη απεργίας, αυτή αναβλήθηκε με το επιχείρημα να προηγηθεί η νέα συνάντηση με τους εργοδότες για τη Σύμβαση Εργασίας.
Ενώ δεν υπάρχει «δεδηλωμένη» για την συμμετοχή στον λεγόμενο κοινωνικό διάλογο για το ασφαλιστικό και οδεύουμε σε οριστική διαμόρφωση θέσης της κυβέρνησης, ενώ ήδη στο πρόγραμμα σταθερότητας της κυβέρνησης έχει προδιαγραφεί το μοντέλο ιδιωτικοποιημένης ασφάλισης και οι βδομαδιάτικες συναντήσεις της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου χρησιμεύουν μόνο σαν βήμα για να εκφωνούνται οι δηλώσεις του Υπουργού εργασίας, η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ απλά παρακολουθεί.
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για αυτή την κατάσταση. Καλούμε ,έστω, και τώρα, τη ΓΣΕΕ να κινηθεί με διαφορετικές ταχύτητες και να αντιστοιχηθεί σ’ αυτή τη δύσκολη και σύνθετη περίοδο με τις αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά μια ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματά τους.
Δεσμευόμαστε ότι, όσο περνά από το χέρι μας, δεν θα επιτρέψουμε να μονιμοποιηθεί ούτε η ακινησία ούτε να εξελιχθεί η ΓΣΕΕ σε παρατηρητή των εξελίξεων.
Καλούμε όλες τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις να απαιτήσουν από την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων .

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Δήλωση Γιώργου Γαβρίλη, Αν. Προέδρου ΓΣΕΕ για τις εξαγγελίες του Υπ Εργασίας

Ποιο είναι το πραγματικό γεγονός και ποιο είναι το παιχνίδι, όταν σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, τη μια μέρα δεν υπάρχει σάλιο για τους εργαζόμενους και την άλλη βρίσκονται περίπου 1 δις ευρώ με τους ίδιους πάντα αποδέκτες.

Η κυβέρνηση με τη σημερινή συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας με τα μέτρα που ανακοίνωσε δείχνει να λειτουργεί ως «βαστάζος» των εργοδοτών.

Επιμένει με πολιτικά εργαλεία παλαιάς κοπής ξανά και ξανά να στηρίζει απλόχερα τους εργοδότες με επιδοματικές κρατικές πολιτικές με πρόσχημα τη δήθεν δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τέτοια μέτρα, όπου κι αν εφαρμόστηκαν, δεν προκύπτει από πουθενά είτε από εμπειρία είτε από κάποιο στοιχείο είτε από έρευνα, ότι είναι μέτρα ικανά για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας.

Αυτή η εμμονή στις αδιέξοδες «ενεργητικές» νεοφιλελεύθερες πολιτικές απασχόλησης γίνεται σε μια στιγμή μάλιστα που απαιτείται η γενναία και εκτεταμένη κοινωνική προστασία του συνόλου των ανέργων.

Το πρόβλημα της ανεργίας και οι εφιαλτικές διαστάσεις που παίρνει δεν αντιμετωπίζονται με χαριστικές επιδοματικές πολιτικές, που στην καλύτερη περίπτωση ανακυκλώνουν τις θέσεις εργασίας και γενικεύουν το μοντέλο των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Αντίθετα χρειάζεται ένα ριζικό διαφορετικό οικονομικό πρόγραμμα πραγματικής ανάπτυξης βασισμένο στην αύξηση των δημοσίων δαπανών, στην αναδιάρθρωση κλάδων, στη βιώσιμη ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης, στην ενίσχυση του κοινωνικού τομέα, με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη τόνωση της ζήτησης και τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- Μεγάλες περικοπές στα δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και τις παροχές της Εργαστικής Εστίας

Δελτίο Τύπου

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Η δραστική και απαράδεκτη περικοπή που σχεδιάζεται κατά 150.000 των δελτίων κοινωνικού τουρισμού της Εργατικής Εστίας, καθώς και άλλων παροχών του Οργανισμού (βιβλία, θέατρο κλπ), συνιστά πρόκληση για τους εργαζόμενους.

Ουσιαστικά, και με πρόσχημα πάλι τη «δημοσιονομική κρίση», η Κυβέρνηση «υπεξαιρεί» με αυταρχικό τρόπο, χρήματα και εισφορές των εργαζομένων προς την Εργατική Εστία, περικόπτοντας ακόμη και τις ελάχιστες παροχές σε μια εφιαλτική περίοδο που βιώνουν οι εργαζόμενοι με τις απολύσεις, τις διαθεσιμότητες, τη μη καταβολή δεδουλευμένων και τις περικοπές ημερών εργασίας να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Αντί λοιπόν η Κυβέρνηση να εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο της διεύρυνσης των δικαιούχων για Κοινωνικό Τουρισμό, έρχεται με την απόφασή της αυτή να τιμωρήσει τους εργαζόμενους αλλά και να ρίξει ακόμα σε πιο βαθιά ύφεση τον τουριστικό κλάδο, αναπαράγοντας συνεχώς τον φαύλο κύκλο των αποτυχημένων πολιτικών της.

Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και την Κυβέρνηση, έστω και την ύστατη ώρα, να αποσύρει την αντεργατική - αντικοινωνική της απόφαση και να διαθέσει τις συγκεκριμένες εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, για αυτό που πραγματικά τις δίνουν και όχι για να μπαλώσει τα ελλείμματά της.Το Γραφείο Τύπο της Αυτόνομης Παρέμβασης

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

Δελτίο Τύπου
15.1.2010
Αφού προηγήθηκαν οι πανικόβλητες διαπιστώσεις του υπουργού εργασίας περί αδυναμίας του ΟΑΕΔ να καταβάλλει επιδόματα ανεργίας, εχθές με νέες του δηλώσεις πιστοποίησε!! τη δραματική αύξηση της ανεργίας, και άρχισε να ανακοινώνει συσσίτια και κουπόνια για τους ανέργους!!

Αντί λοιπόν ο Υπουργός και η Κυβέρνηση να κάνουν διαπιστώσεις δημοσιογραφικού χαρακτήρα και να προτείνουν φιλανθρωπίες για την ανεργία, καλό θα ήταν να διατυπώσουν και να μας ανακοινώσουν κάποιο πραγματικό, συνεκτικό και αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης του εφιάλτη της ανεργίας και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα εκτεταμένης κοινωνικής προστασίας, με πρώτο την επέκταση και την αύξηση του επιδόματος ανεργίας για το σύνολο των ανέργων.

Φαίνεται καθαρά όμως, ότι παραμένουν δέσμιοι της κοινοτικής επιτήρησης και του Προγράμματος Σταθερότητας που, απλά φτιάχνουν κλίμα για νέες περικοπές δικαιωμάτων και κοινωνικών παροχών.

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ θα πρέπει να πάψει επιτέλους να παρακολουθεί άφωνη τις αντεργατικές – αντικοινωνικές πολιτικές που βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, και να οργανώσει και συντονίσει την πάλη των εργαζομένων και ανέργων, ενάντια στην πρωτοφανή επίθεση που δέχονται, αρχής γενομένης με κήρυξη Πανεργατικής Απεργίας στις 10 Φλεβάρη, όπως όλες οι άλλες δυνάμεις πλέον προτείνουν.

Διαφορετικά, αυτό που θα βουλιάξει αν δεν αλλάξει θα είναι το συνδικαλιστικό κίνημα.

Το Γραφείο Τύπου της Αυτόνομης Παρέμβασης.

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Εκδήλωση Διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό

Η Αυτόνομη Παρέμβαση με αφορμή την συνεδρίαση της επιτροπής διαλόγου για το ασφαλιστικό και στα πλαίσια της δίμηνης καμπάνιας και ενημέρωσης των εργαζομένων, προχώρησε σήμερα σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Υπ Εργασίας.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο Γραμματέας της Αυτόνομης Παρέμβασης και Αν Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιώργος Γαβρίλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η Κυβέρνηση επενδύει στο φόβο και την ανασφάλεια. Διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα για να δικαιολογήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ε.Ε. και τις αγορές, που κινούνται στην κατεύθυνση αλλαγής του μοντέλου οργάνωσης του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος, μετατρέποντας το από Δημόσιο σταδιακά σε Ιδιωτικό.

Τρομοκρατούν τους εργαζόμενους, τους μόνους που είναι συνεπείς στο σύνολο των υποχρεώσεών τους απέναντι στο ασφαλιστικό σύστημα.

Αφήνει στο απυρόβλητο όλες εκείνες τις αιτίες που τροφοδοτούν το σύστημα με προβλήματα, όπως η μαύρη εργασία, η εισφοροδιαφυγή, τα κλεμμένα αποθεματικά, η απουσία χρηματοδότησης από το κράτος.

Μιλούν για άδεια ταμεία και την ίδια στιγμή χρηματοδοτούν τους εργοδότες με 100 εκατ € για το υποτιθέμενο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων.
Μας χρωστούν, δεν τους χρωστάμε


Το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για τους εργαζόμενους, γιατί μπορεί πέραν των άλλων να ενσωματώνει πολιτικές αλληλεγγύης και αναδιανομής από τους ισχυρότερους προς τους ασθενέστερους.

Η ηγεσία του Συνδικαλιστικού Κινήματος, ειδικότερα η πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ, οφείλει να εγκαταλείψει την κερκίδα και το ρόλο του θεατή και να οργανώσει τον αγώνα των εργαζομένων.

Την καλούμε να προκηρύξει απεργία στις 10 Φλεβάρη συντονίζοντας τον αγώνα των εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, δημιουργώντας ένα μέτωπο αντίστασης, καθιστώντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η σχεδιαζόμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, ψήφιση νόμου για υλοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών αποτελεί νέα επίθεση εναντίον των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο και ιδιαίτερα των γυναικών αλλά και πλήρη διάψευση των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης.

Οι αποφάσεις αυτές αποδεικνύουν τις προθέσεις της κυβέρνησης, που με άλλοθι την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανατρέπουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα, μετατρέπουν τον χαρακτήρα της ασφάλισης από κοινωνικό σε επαγγελματικό, αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών και οδηγούν ουσιαστικά τα ασφαλιστικά ταμεία σε πλήρη κατάρρευση.

Αποκαλύπτουν επίσης και τις κρυφές δεσμεύσεις που φαίνεται να έχει αναλάβει η κυβέρνηση απέναντι στην ΕΕ με αφορμή το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης.

Η Αυτόνομη παρέμβαση καταδικάζει αυτές τις επιλογές.

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις απαιτείται ο αποφασιστικός αγώνας του συνδικαλιστικού κινήματος για να σταματήσουν αυτές οι πολιτικές.

Οι πλειοψηφίες των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων πρέπει ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους και να οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων.

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4/1/2010

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην αγωνία της να παρουσιάσει έργο στο μέτωπο της ανεργίας, ωθείται σε λύσεις που έχουν αποδειχθεί τουλάχιστον ατελέσφορες και αναποτελεσματικές,
Το μέτρο, που προωθεί η κυβέρνηση για την 4ετή επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους εργοδότες για να κάνουν προσλήψεις, επαναφέρει με παραλλαγή την παλαιότερη πρόταση του Γ. Παπανδρέου στο Λαύριο πριν από 5 χρόνια, όπου πρότεινε την 4ετή απασχόληση των νέων χωρίς ασφάλιση.

Τη στιγμή που στη χώρα μας, ο εφιάλτης της ανεργίας αποκτά μαζικές διαστάσεις, ξεπερνώντας τα 762.000 εγγεγραμμένα άτομα, η λύση που προτείνει η κυβέρνηση, μόλις και μετά βίας και για μια χρονική στιγμή μπορεί να υπάρξει μια οριακή άμβλυνση του προβλήματος ή και το χειρότερο μπορεί να έχουμε μια ηλιακή μετατόπιση της ανεργίας σε μεγαλύτερες ηλικίες και μάλιστα με υψηλό κόστος. Κόστος που θα επωμιστεί ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι, για να συνεχίσουν οι εργοδότες να βρίσκουν δεκανίκι σε επιδοματικές κρατικές πολιτικές, με πρόσχημα τη δήθεν δημιουργία ή διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τέτοιου είδους μέτρα, όπου κι αν εφαρμόστηκαν όχι μόνο δεν έφεραν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά αντίθετα λειτούργησαν υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης της προσωρινής και ελαστικής εργασίας και απ’ την άλλη δημιουργούν ένα ακόμα κεκτημένο, όπου η κοινωνία θα πρέπει εσαεί να χρηματοδοτεί τους εργοδότες.

Το πρόβλημα της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές επιδοματικές πολιτικές. Αντιμετωπίζεται με ένα ριζικά διαφορετικό οικονομικό πρόγραμμα πραγματικής ανάπτυξης, βασισμένο στις εκτεταμένες δημόσιες επενδύσεις, στη βιώσιμη ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και στην ενίσχυση του κοινωνικού τομέα με δημιουργία μαζικών θέσεων εργασίας, μακριά από την υποδούλωση που επιβάλλει το Κεφάλαιο μέσα από το Σύμφωνο Σταθερότητας, σε δοκιμασμένες και αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές.

Μετρητής